Strategia Podatkowa

Spółka posiada strategię podatkową, nakreślająca założenia Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą cele decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się ze strategią firmy Arcturus-Bunkre: