O Firmie

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę ARCTURUS-BUNKER  z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 1, która działa na rynku od 2009 r.
Specjalizujemy się w handlu hurtowym  paliwami.
Nasi pracownicy to fachowcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i znajomością potrzeb klienta, którzy zawsze chętnie służą pomocą.
Działalność naszą charakteryzuje indywidualne podejście i otwartość na potrzeby klienta oraz kompleksowość obsługi, solidność i terminowość realizacji zamówień.

 

 

Firma Arcturus- Bunker  Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Spółkę została zawiązana poprzez akt notarialny w dniu 10.06.2009.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Umowy Spółki.

Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

Arcturus-Bunker Sp. z o.o. w dniu 22 stycznia 2013 r. uzyskał koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr OPC/11823/22014/W/OSZ/2013/BK i w tym roku podjął działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami.

W roku 2013 Arcturus – Bunker Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, uzyskała również zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

W dniu 30 marca 2018 r. Arcturus-Bunker Sp. z o.o. uzyskał koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nr OPZ/219//22014/W/DPC/2018/MJ. Od 01-04-2018 roku prowadzi działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych z zagranicy.